Wat te doen bij een sportongeval

 1. Download het online ongevalsaangifte formulier zo snel mogelijk, vul persoonlijke gegevens in op het formulier
  en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de behandelende arts. 
  Blanco exemplaren zijn ook beschikbaar achteraan in de wedstrijdmap.
  Richtlijnen van hoe je best het formulier invult kan je hier nalezen.

 2. Stuur het ingevulde formulier naar Hans Ampoorter via post of e-mail. Het ingevulde formulier niet zelf naar Ethias sturen.
  Hans stuurt het formulier naar Ethias.

 3. Je ontvangt binnen enkele weken een bevestigingsbrief van Ethias met een dossiernummer en attest van genezing.

 4. Betaal alle kosten en bewaar documenten, stuur deze naar je mutualiteit voor een eerste terugbetaling. 
  Stuur de verzamelstaat van de mutualiteit en andere kostennota's naar Ethias met vermelding van je dossiernummer. 
  Ethias doet de terugbetaling van kosten rechtstreeks op je rekeningnummer.

 5. Genezen: Stuur een attest van genezing naar Ethias voor je opnieuw begint te sporten om verzekerd te blijven