Lid worden en blijven

Nieuwe leden

Kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot en met jongeren van 16 jaar, kunnen bij interesse om bij onze club te komen volleyballen, contact opnemen met onze jeugdcoördinator Emmely George (contactgegevens zie: Clubinfo - Bestuur & medewerkers). Zij zal dan afspreken wanneer er kan aangesloten worden bij een training. Men kan een 3-tal keer gratis meetrainen als kennismaken (let wel: hiervoor ben je niet verzekerd).

 

Indien men beslist om te blijven volleyballen zal gevraagd worden lidgeld te betalen.

 

Jongeren vanaf 17 jaar nemen contact op met onze secretaris Hans Ampoorter (contactgegevens zie: Clubinfo - Bestuur & medewerkers). Hij overlegt met de trainer(s) van onze seniorenploeg of er eventueel kan aangesloten worden om eens te proberen.

 

Inschrijvan kan ook via onderstaande link:

https://www.volleyadmin2.be/external/membersubscription/11300/

In functie van effectieve aansluiting bij onze club, kan je hier alvast een inlichtingenblad downloaden en ingevuld terugbezorgen.

Vernieuwing lidmaatschap

Eind maart, begin april, ontvangt elk lid een uitnodiging tot vernieuwing van de ledenbijdrage voor het volgende seizoen. Daarin vragen we om vóór begin mei te vereffenen.

 

Immers, tegen halfweg mei moeten wij aan het verbond reeds doorgeven in welke reeksen en met hoeveel ploegen we wensen aan te treden in het volgende seizoen. Vandaar het grote belang om snel en liefst zo nauwkeurig mogelijk zicht te krijgen op het toekomstige ledenbestand.

 

 

Forfaits na inschrijvingsdatum komen ons financieel duur te staan.