Wat te doen bij ongeval

In het lidgeld zit een verzekeringsbijdrage inbegrepen die wij verplicht aan de Vlaamse Volleybal Bond (VVB) doorstorten. Als je na een ongeval tijdens een volleybaltraining of wedstrijd op deze verzekering beroep wenst te doen, ga je best op volgende manier te werk.

  • Ideaal is dat je vóór je naar de dokter gaat, het formulier ongevalsaangifte Ethias (zie link hieronder) afprint om direct te kunnen meenemen naar de dokter. Zo voorkom je dat je nog eens speciaal moet teruggaan om dit te laten invullen.
    Het ingevulde geneeskundig getuigschrift is van essentieel belang (laatste bladzijde van de ongevalsaangifte). Zonder dit formulier zal het dossier niet aanvaard worden door de verzekeringsmaatscchappij.

  • Bezorg de volledig ingevulde aangifte zo snel mogelijk aan onze secretaris Hans Ampoorter (contactgegevens zie: Clubinfo - Bestuur & medewerkers). 
    Via een clubspecifieke login zal hij het ongeval online ingeven bij Extranet Ethias. Het geneeskundig getuigschrift stuur hij per post op naar Ethias.

  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je per post een melding met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

  • Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet je de bewijsstukken van medische kosten overmakan aan Ethias (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden).

  • Voor je opnieuw begint te trainen dien je je door de dokter genezen te laten verklaren en een attest van genezing te bezorgen aan Ethias. 

 

Documenten:

- formulier ongevalsaangifte Ethias

- volledige polis Ethias

  

 

PS: er zijn steeds enkele exemplaren van het formulier ongevalsaangifte Ethias aanwezig in de kast van de parketzaal.